Veulenbegeleiding

De geboorte van een veulen is vaak een stressvol moment voor u als fokker. Daarom biedt Equi-repro u ook geboortebegeleiding aan. Uw merrie wordt 24/24u bewaakt. We maken gebruik van het systeem Birth-alarm en er wordt eveneens permanente videobewaking voorzien. Onmiddellijk na de geboorte wordt het veulen en de merrie gecontroleerd. Het veulen krijgt zo snel mogelijk het anti-tetanus serum en het trivalent serum toegediend. Van zodra de nageboorte is afgekomen wordt deze nagekeken op onregelmatigheden. Om de gezondheid van uw veulen te controleren wordt na 24u getest of er voldoende antistoffen aanwezig zijn in het bloed van het veulen, indien dit niet het geval is dan kan er hyperimmuun plasma toegediend worden.

De geboortebegeleiding omvat:

  • Bewaking (camera + birth alarm)
  • Diergeneeskundige handelingen tijdens een normale geboorte
  • Antistoffen controle bij het veulen 24u na de geboorte

Niet inbegrepen:

  • Geneesmiddelen toegediend aan merrie en veulen
  • Bijkomende diergeneeskundige ingrepen
  • Stalgeld